Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Lakiapua riidanratkaisuihin ja oikeudenkäynteihin

riidanratkaisu-ja-oikeudenkaynnit

Toimistomme hoitaa oikeudenkäyntejä sekä riita- että rikosasioissa. Avustamme myös sovittelumenettelyissä ja kuluttajariitalautakuntaprosesseissa. Hoidamme lisäksi hallintotuomioistuimessa käsiteltäviä asioita.

AA Kukkosella on erityisen paljon kokemusta laajoista siviilioikeudellisista riita-asioista ja niiden ratkaisemisesta. Riidat pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse sovittelemalla. Vaihtoehtoisesti riitoja ratkotaan tuomioistuinprosessin kautta.

Kerromme aina asiakkaalle eri vaihtoehdot asian hoitamiseksi ja ehdotamme mielestämme parasta lähestymistapaa. Näin ongelma voidaan hoitaa kustannustehokkaasti ja parhainta mahdollista lopputulosta tavoitellen. Avustamme oikeudenkäynneissä ja riitojenratkaisussa niin yksityisiä kuin yrityksiä.

Autamme mm. seuraavissa asioissa:

  • Asunto- ja kiinteistöriidat
  • Lapsen huolto-, tapaamisoikeus- ja elatusriidat
  • Sopimusrikkomusriidat
  • Urakkasopimusriidat
  • Vahingonkorvausasiat